Autoškola F N  s.r.o. Veľký Meder- Šamorín

Vás víta na svojich stránkach 


Autósiskola F N  s.r.o. Nagymegyer-Somorja

üdvözli

Önt a honlapján

Sídlo vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri székhely


Sídlo v Šamoríne / Somorjai székhely

 

 O nás


 • Naša autoškola vo Veľkom Mederi a Šamoríne umožňuje záujemcom získať vodičský preukaz na nasledovné kategórie vozidiel:
 • AM, A1, A2, A, B, T.
 • Naša autoškola ponúka  možnosť absolvovať aj kondičné jazdy k obnoveniu vodičskej zručnosti.
 • Spolupracujeme i zo základnými školami v oblasti dopravnej výchovy detí a mládeže.
 • Ponúkame pre obce, laikov a záujemcov  preškolenia  v oblasti  nových pravidiel v cestnej premávke.

❈ Rólunk

 • Autóiskolánk  Nagymegyeren es Somorján az érdeklődőknek lehetőséget nyújt: 
 • AM, A1, A2, A, B, T érintő gépjárművezetői jogosítvány megszerzésére.
 • Autóiskolánk lehetőséget nyújt gyakorlóórak igénybevételére is, hogy az erdeklődő gépjárművezetői tudását újrafrisíthesse.
 • Autóiskolánk általános iskolákkal is együttműködik az ifjúság forgalmi szabályok könnyebb elsajátítasa érdekében.
 • Átkepzést kínálunk az új forgalmi szabályok témájában az érdeklők számará.

Čo ponúkame?

 • Záruku kvality výučby, solídne osvojenie si  základov vodičských zručností
 • Výučbu v maďarskom aj slovenskom jazyku 
 • Možnosť platby za kurz aj na splátky bez navýšenia
 • Prispôsobíme praktický výcvik  miestu, kde študujete alebo pracujete
 • Kvalitný autopark a autocvičisko pre nácvik zvládnutia manévrovania s vozidlom

 

Mit kínálunk?

 • Legminőségesebb elméleti oktatást és a járműkezelés tökéletes elsajátítását
 • Előadások es oktatás magyar és szlovák nyelven is
 • Részletfizetés a tanfolyamért lehetséges
 • Alkalmazkodunk hétkőznap a helyszínhez, ahol tanul vagy dolgozik
 • Minőséges gépkocsipark es gyakorlópálya a járműkezelés tökéletes elsajátításához

Čo môžete ešte u nás získať?

 • Možnosť cvičných  jázd do okresného (Dunajská Streda) i hlavného mesta (Bratislava), aby ste si overili a zdokonalili i zručnosti v rozdielnej hustote premávky
 • Kvalitný výcvik ako základ úspešného zloženia záverečných skúšok
 • Ľudský prístup a predanie skúseností od trpezlivých a odborne zdatných inštruktorov.
 • Kvalitný výcvik  za skutočne konkurencieschopné ceny

Mit kínálunk még?

 • Forgalmi helyzetek gyakorlása városi vezetésben, járási  városban (Dunaszerdahely) es a fővárosban is (Pozsony)
 • Minőséges oktatatás, amely garantálja a sikeres záróvizsgát
 • Szakmailag képzett oktatókat, illetve maximálisan megértő és türelmes hozzáállást a tanulóhoz
 • Minőséges oktatást igazán versenyképes árakért
Naša autoškola v rámci svojej činnosti zabezpečuje pre študentov i povinný kurz prvej pomoci. Jej cena nie je súčasťou poplatku za kurz! Súčasťou ceny za kurz nie je ani kolok a poplatok za skúšku. / Autósiskolánk biztosítja a diákoknak a kötelező elsősegély tanfolyamot is. Az ára nincs belefoglalva a tandíjban! A tandíj ára nem tartalmazza az okmánybélyeg es a vizsgadíj árát sem.

Naše aktuálne akcie / Aktuális kedvezményeink

Odporučte nás svojmu známemu, ktorý nastúpi na kurz spolu s Vami a každý z vás získa 15 EUR zľavu.

Hozza magával az ismerősét is, így mindketten 15 EUR árkedvezményben részesülnek

Darčeková poukážka na meno na ľubovolný kurz a kondičné jazdy v našej autoškole.

Lepje meg szeretteit egy névreszóló ajandékutalvánnyal bármelyik tanfolyamunkra vagy gyakorlóórákra


Využite možnosť platiť na splátky za kurz bez navýšenia ceny.

Részletfizetési lehetőség a tanfolyamért  felár nélkül

Často kladené otázky / Gyakran ismételt kérdések

Budem mať 17 rokov až o 6 mesiacov. Môžem sa prihlásiť do kurzu už teraz?

Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete začať už ako 16-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17-teho roku života. Nakoľko takýto kurz trvá cca. 10 - 12 týždňov a preto odporúčame začať kurz približne 3 - 4 mesiace pred dovŕšením predpísaného veku.

Csak 6 hónap múlva töltöm be a 17. életkort. Jelentkezhetek már most a tanfolyamra?

Igen. A B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamot már 16 évesen elkezdheti. A záróvizsgát viszont csak a 17. életévének betöltése után teheti le. Mivel egy ilyen tanfolyam időtartama 10-12 hét, ezért annak megkezdését 3-4 hónappal az előírt korhatár betöltése előtt javasoljuk.


Ako sa môžem prihlásiť do autoškoly?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť mailom alebo osobne. Kontaktujte nás!

Hogyan jelentkezhetek az autóiskolába?

Az autóiskolába jelentkezhet on-line, vagy személyesen. Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Čo mám urobiť pred začatím kurzu?

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú: Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá (Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia) dostanete osobne pri zápise do kurzu v autoškole!

Mit kell tennem a tanfolyam megkezdése előtt?

Az autóiskolába a gépjármű-vezetői tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az elindult tanfolyam első napján szükséges kitöltve eljuttatni az alábbi nyomtatványokat: Jelentkezési űrlap, Vezetői engedélyt igénylő kérvény /egészségi alkalmasság megállapítása/ (A körzeti orvos által aláírt és lepecsételt nyomtatványokat kérjük helyesen kitölteni). A 2010. 11.1-től megváltoztatott jogszabály értelmében a szükségelt nyomtatványokat (Vezetői engedélyt igénylő kérvény) a tanfolyamra való beíratkozáskor kaphatják kézhez.


Ako dlho trvá kurz?

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov.

Meddig tart a tanfolyam?

A tanfolyam időtartamát nagyban befolyásolja az Ön tanfolyamon való aktív részvétele, illetve ha a részletfizetési rendszerünk mellett dönt, azt a részletfizetés gyakoriságának aránya is meghatározza. A képzés tandíjának előre történő, egyösszegű befizetése esetén az oktatás időtartama 10-12 hét.


Ako prebieha výcvik?

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Hogyan zajlik a képzés?

A képzés két fő részből áll: egy elméleti és egy gyakorlati részből, amely záróvizsgával végződik. A járművezetési elmélet és gyakorlat a 349/2005 számú közlemény alapján zajlik, amelyet az autóiskolákról szóló Z.z. 93/2005 törvény határoz meg.


Ako prebieha teoretická výučba?

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy upresní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlo kurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Hogyan zajlik az elméleti oktatás?

A járművezetési elmélet tanterve tartalmazza: a közúti forgalom szabályait, a gépjármű szerkezeti felépítését és karbantartását, a jármű vezetésének elméletét, a biztonságos vezetés alapelveit, valamint a záróvizsgára való ismétlést. Az elméleti oktatás előadások keretében, a délutáni órákban zajlik, heti 2 alkalommal. (Az időpont pontosítása a többségi jóváhagyással mindig a bevezető órán történik). Gyorstanfolyam (egyéni tanfolyam) esetén az oktató egyéni tantervet állít össze. Így az ügyfélnek nem kell abszolválnia a csoportos elméleti órákat.


Ako prebieha praktický výcvik?

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, praktické jazdy na autocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Hogyan zajlik a gyakorlati képzés?

A járművezetési gyakorlat magába foglalja a járművel való megismerkedést, a vezetési szimulátoron való gyakorlást, a gyakorlópályán, továbbá minimális és fokozott közúti forgalomban történő gyakorlati vezetést, ill. a jármű gyakorlati karbantartását. A tényleges vezetést természetesen a szimulátoron történő gyakorlás előzi meg. Az ezen történő gyakorlás lehetővé teszi a gépjármű belterével való közelebbi megismerkedést, ill. a jármű vezetéséhez szükséges alapvető készségek elsajátítását. A gyakorlati vezetésen már csak a tanuló és az oktató van jelen.

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?

Termíny jázd sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

Tudnak hozzám igazodni a vezetési időpontokban?

A vezetési időpontokat lehetőségeink szerint igyekszünk a tanuló elvárásaihoz igazítani. Amennyiben szükséges, hétvégén, szünidőben, vagy munkaszüneti napon is biztosítunk vezetési időpontot.


Môže výcvik trvať aj menej ako 10-12 týždňov?

Áno. V prípade rýchlo kurzu sa výcvik v autoškole skracuje.

Tarthat a tanfolyam rövidebb ideig, mint 10-12 hét?

Igen. Gyorstanfolyam esetén az autóiskolás képzés időtartama lerövidül.


Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený?

Kurz môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výučby. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit 100% pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny ako praktickej, tak aj teoretickej výučby.

Mikortól tekinthető a tanfolyam befejezettnek?

A tanfolyam az előírt elméleti és gyakorlati oktatás óraszámainak abszolválását követően tekinthető befejezettnek. De számunkra a legfontosabb az, hogy Ön is úgy érezze, hogy 100%-osan felkészült. Ezért amennyiben szükséges, mind elméletből, mind pedig gyakorlatból további kiegészítő tanórát biztosítunk Önnek.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne sa vykonávajú v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá skúška je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhá skúška je praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.

Hogyan zajlik a záróvizsga?

A záróvizsgára az illetékes közlekedésrendészeti hatóságnál az autóiskola jelenti be Önt. A tényleges vizsga általában egy vizsgabiztos jelenlétében a délutáni órákban zajlik, és két részből áll. A vizsga első része egy, a közúti forgalom szabályaiból álló írásbeli teszt, melynek kitöltése 20 percet igényel, sikeres megoldásához pedig a teljes 55 pontból legalább 50 pont elérése szükséges. A vizsga második része a gyakorlópályán, ill. a közúti forgalomban történő gyakorlati vezetés.

Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou?


K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote (33 € skupina B, 16,50 € skupiny AM,A1,A, 49,50 € skupina AB) a poplatok za vydanie vodičského preukazu v hodnote 6,5 €. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu (autoškoly ich do ceny kurzu nezahŕňajú) a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, ktoré je možné zakúpiť na ktorejkoľvek pošte.

Mit kell benyújtanom a záróvizsga előtt?

A vezetői engedélyt igénylő kérvény mellett szükségelt az ún. közigazgatási eljárási illeték (B kategória: 33€; AM,A1, A kategóia: 16,50 €; AB kategória: 49,50€), valamint a jogosítvány kiadásához szükségelt illeték (6,50€) befizetése. A feltüntetett, okmánybélyeg formájában kért díjakat a tanfolyam ára nem tartalmazza (az autóiskolák a tanfolyam árába ezt nem számolják bele). Az okmánybélyegek bármelyik postán megvásárolhatóak.

Kontaktujte nás / Vegye fel velünk a kapcsolatot

Naša autoškola usporaduváva školenia a výcvik priebežne počas roka v mestách: Veľký Meder a Šamorín. Neváhajte nás prosím kedykoľvek kontaktovať a radi poskytneme detailné informácie.

Autóiskolánk az egész év során Nagymegyeren es Somorja városában végez oktatást es képzést. Vegye fel velünk kérem  bármikor a kapcsolatot és szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőt a részletekről.

Zodpovedné a kontaktné osoby / Kontaktszemélyek:


Pobočka Veľký Meder / Nagymegyeri fiók

Nagy František: vedúci AŠ, 0905 39 10 62

Bölcskei Tibor:  inštruktor AŠ,  0911 39 10 62


Pobočka Šamorín / Somorjai fiók

Mgr. Nagy František ml.: inštruktor AŠ, 0905 992 358

Autoškola FN prevádzky / kirendeltségek

* Veľký Meder/Nagymegyer, Mostová / Széleshíd  u. 3978, 932 01

* Šamorín/Somorja, Hlavná ulica / Fő  utca 835/25, 931 01

+421 905 39 10 62

nagy.frantisekas@gmail.com


Radi by ste sa predbežne prihlásili do kurzu, máte nejakú otázku, či chcete dostávať priebežné informácie o našej ponuke a akciách? Zavolajte / napíšte alebo zanechajte prosím na seba kontakt cez doleuvedený formulár. Dohodneme osobné stretnutie. Ďakujeme.

Szeretne jelentkezni valamelyik képzésünkre? Kérdést akarna feltenni, esetleg részletes ajánlatunk iránt testszik érdeklödni? Hívjon / írjon vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi ürlap kitöltésével. Megszervezünk egy személyes találkozót. Köszönjük.

Podmienka závazného prijatia do kurzu v autoškole je všeobecným lekárom  potvrdená "Žiadosť o udelení vodičského oprávnenia" odovzdaná pri nástupe do kurzu. Formulár  (Pozor! Je potrebné vytlačiť na jeden list obojstranne) si môžete stiahnuť nižšie.

A tanfolyamra való jelentkezés és az érdeklődő beiktatásának  feltétele a körzeti orvos által igazolt alábbi  formanyomtatvány. : "Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia". Itt tudja kérem a nyomtatványt letölteni. (Figyelem! Mindkét oldalt egy lapra kell nyomtatni kétóldalúan).


Iné vhodné materiály na stiahnutie / Más letölthető tananyag

1) Otázky z konštrukcie zo skupiny "B" / Szerkezettan "B" kategóriára

2) Otázky z konštrukcie zo skupiny "T" / Szerkezettan "T" kategóriára

3) Žiadosť o zaevidovanie  osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča. / Kérvény a vezető mellett ülő utas regisztrálásához.

4)  Čestné vyhlásenie o praxi na motocykel / Nyilatkozat a motorkerékpár  használatáról.

Povedali o nás / Rólunk mondták

Keszi Tünde

”Azt mondják megköszönni sosem késő, én ezúton szeretném Feri bá-nak megköszönni azt a sok türelmet amit egy éven keresztul (B,C,E kategória) tanusított felém 8 évvel ezelött, úgy gondolom,hogy jobb oktatót nem kívanhattam volna magamnak foleg a C és E kategoriánál. Most már 7 éve járom europát kamionnal és imádom a munkámat és minden jó tanács jól jött az évek során. KOSZONOM “

Veronika Csehová

”Nagyon szépen köszönöm František Nagy nak és Tibor Bölcskei nek a sok türelmet és kitartást a sok elméleti és vezetés orát. Egy nagy élmény volt az autósuliba járni és nagyon fog hányozni az összes emberke akikkel oda jártam.jo party volt. “

Ábrahám Tibor


”Köszönöm Feribá a sok segítséget! “