Autoškola F N  s.r.o. Veľký Meder- Šamorín

Vás víta na svojich stránkach 


Autósiskola F N  s.r.o. Nagymegyer-Somorja

üdvözli

Önt a honlapján

Sídlo vo Veľkom Mederi / Nagymegyeri székhely


Sídlo v Šamoríne / Somorjai székhely

 

 O nás


 • Naša autoškola vo Veľkom Mederi a Šamoríne umožňuje záujemcom získať vodičský preukaz na nasledovné kategórie vozidiel:
 • AM, A1, A2, A, B, T.
 • Naša autoškola ponúka  možnosť absolvovať aj kondičné jazdy k obnoveniu vodičskej zručnosti.
 • Spolupracujeme i zo základnými školami v oblasti dopravnej výchovy detí a mládeže.
 • Ponúkame pre obce, laikov a záujemcov  preškolenia  v oblasti  nových pravidiel v cestnej premávke.

❈ Rólunk

 • Autóiskolánk  Nagymegyeren es Somorján az érdeklődőknek lehetőséget nyújt: 
 • AM, A1, A2, A, B, T érintő gépjárművezetői jogosítvány megszerzésére.
 • Autóiskolánk lehetőséget nyújt gyakorlóórak igénybevételére is, hogy az erdeklődő gépjárművezetői tudását újrafrisíthesse.
 • Autóiskolánk általános iskolákkal is együttműködik az ifjúság forgalmi szabályok könnyebb elsajátítasa érdekében.
 • Átkepzést kínálunk az új forgalmi szabályok témájában az érdeklők számará.

Čo ponúkame?

 • Záruku kvality výučby, solídne osvojenie si  základov vodičských zručností
 • Výučbu v maďarskom aj slovenskom jazyku 
 • Možnosť platby za kurz aj na splátky bez navýšenia
 • Prispôsobíme praktický výcvik  miestu, kde študujete alebo pracujete
 • Kvalitný autopark a autocvičisko pre nácvik zvládnutia manévrovania s vozidlom

 

Mit kínálunk?

 • Legminőségesebb elméleti oktatást és a járműkezelés tökéletes elsajátítását
 • Előadások es oktatás magyar és szlovák nyelven is
 • Részletfizetés a tanfolyamért lehetséges
 • Alkalmazkodunk hétkőznap a helyszínhez, ahol tanul vagy dolgozik
 • Minőséges gépkocsipark es gyakorlópálya a járműkezelés tökéletes elsajátításához

Čo môžete ešte u nás získať?

 • Možnosť cvičných  jázd do okresného (Dunajská Streda) i hlavného mesta (Bratislava), aby ste si overili a zdokonalili i zručnosti v rozdielnej hustote premávky
 • Kvalitný výcvik ako základ úspešného zloženia záverečných skúšok
 • Ľudský prístup a predanie skúseností od trpezlivých a odborne zdatných inštruktorov.
 • Kvalitný výcvik  za skutočne konkurencieschopné ceny

Mit kínálunk még?

 • Forgalmi helyzetek gyakorlása városi vezetésben, járási  városban (Dunaszerdahely) es a fővárosban is (Pozsony)
 • Minőséges oktatatás, amely garantálja a sikeres záróvizsgát
 • Szakmailag képzett oktatókat, illetve maximálisan megértő és türelmes hozzáállást a tanulóhoz
 • Minőséges oktatást igazán versenyképes árakért

O aktuálne platnom  cenníku našich služieb vás  radi poinformujú naši zástupcovia. Kontaktujte nás prosím.

Az érvényes árlistáról  szívesen tájékoztatnak a képviselőink. Lépjen kapcsolatba kérem velünk.

Naše aktuálne akcie / Aktuális kedvezményeink

Darčeková poukážka na meno na ľubovolný kurz a kondičné jazdy v našej autoškole.

Lepje meg szeretteit egy névreszóló ajandékutalvánnyal bármelyik tanfolyamunkra vagy gyakorlóórákra


Využite možnosť platiť na splátky za kurz bez navýšenia ceny.

Részletfizetési lehetőség a tanfolyamért  felár nélkül

Často kladené otázky / Gyakran ismételt kérdések

Budem mať 17 rokov až o 6 mesiacov. Môžem sa prihlásiť do kurzu už teraz?

Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete začať už ako 16-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17-teho roku života. Nakoľko takýto kurz trvá cca. 10 - 12 týždňov a preto odporúčame začať kurz približne 3  mesiace pred dovŕšením predpísaného veku.

Csak 6 hónap múlva töltöm be a 17. életkort. Jelentkezhetek már most a tanfolyamra?

Igen. A B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamot már 16 évesen elkezdheti. A záróvizsgát viszont csak a 17. életévének betöltése után teheti le. Mivel egy ilyen tanfolyam időtartama 10-12 hét, ezért annak megkezdését 3- hónappal az előírt korhatár betöltése előtt javasoljuk.


Ako sa môžem prihlásiť do autoškoly?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť mailom alebo osobne. Kontaktujte nás!

Hogyan jelentkezhetek az autóiskolába?

Az autóiskolába jelentkezhet on-line, vagy személyesen. Vegye fel velünk a kapcsolatot!


Čo mám urobiť pred začatím kurzu?

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú: Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). 

Mit kell tennem a tanfolyam megkezdése előtt?

Az autóiskolába a gépjármű-vezetői tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az elindult tanfolyam első napján szükséges kitöltve eljuttatni az alábbi nyomtatványokat: Jelentkezési űrlap, Vezetői engedélyt igénylő kérvény /egészségi alkalmasság megállapítása/ (A körzeti orvos által aláírt és lepecsételt nyomtatványokat kérjük helyesen kitölteni). 


Ako dlho trvá kurz?

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik u kategórie B  trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov.

Meddig tart a tanfolyam?

A tanfolyam időtartamát nagyban befolyásolja az Ön tanfolyamon való aktív részvétele, illetve ha a részletfizetési rendszerünk mellett dönt, azt a részletfizetés gyakoriságának aránya is meghatározza. A képzés tandíjának előre történő, egyösszegű befizetése esetén az oktatás időtartama B  kategóriánál kb. 10-12 hét.


Ako prebieha výcvik?

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. 

Hogyan zajlik a képzés?

A képzés két fő részből áll: egy elméleti és egy gyakorlati részből, amely záróvizsgával végződik. 


Ako prebieha teoretická výučba?

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok.. Pri individuálnom kurze  inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Hogyan zajlik az elméleti oktatás?

A járművezetési elmélet tanterve tartalmazza: a közúti forgalom szabályait, a gépjármű szerkezeti felépítését és karbantartását, a jármű vezetésének elméletét, a biztonságos vezetés alapelveit, valamint a záróvizsgára való ismétlést.  Eegyéni tanfolyam esetén az oktató egyéni tantervet állít össze. Így az ügyfélnek nem kell abszolválnia a csoportos elméleti órákat.


Ako prebieha praktický výcvik?

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, praktické jazdy na autocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. 

Hogyan zajlik a gyakorlati képzés?

A járművezetési gyakorlat magába foglalja a járművel való megismerkedést,  gyakorlást  a gyakorlópályán, továbbá minimális és fokozott közúti forgalomban történő gyakorlati vezetést, ill. a jármű gyakorlati karbantartását.  

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?

Termíny jázd sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

Tudnak hozzám igazodni a vezetési időpontokban?

A vezetési időpontokat lehetőségeink szerint igyekszünk a tanuló elvárásaihoz igazítani. Amennyiben szükséges, hétvégén, szünidőben, vagy munkaszüneti napon is biztosítunk vezetési időpontot.


Môže výcvik trvať aj menej ako 10-12 týždňov?

Áno. V prípade rýchlo kurzu sa výcvik v autoškole skracuje.

Tarthat a tanfolyam rövidebb ideig, mint 10-12 hét?

Igen. Gyorstanfolyam esetén az autóiskolás képzés időtartama lerövidül.


Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne sa vykonávajú v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá skúška je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhá skúška je praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.

Hogyan zajlik a záróvizsga?

A záróvizsgára az illetékes közlekedésrendészeti hatóságnál az autóiskola jelenti be Önt. A tényleges vizsga általában egy vizsgabiztos jelenlétében a délutáni órákban zajlik, és két részből áll. A vizsga első része egy, a közúti forgalom szabályaiból álló írásbeli teszt, melynek kitöltése 20 percet igényel, sikeres megoldásához pedig a teljes 55 pontból legalább 50 pont elérése szükséges. A vizsga második része a gyakorlópályán, ill. a közúti forgalomban történő gyakorlati vezetés.

Kontaktujte nás / Vegye fel velünk a kapcsolatot

Naša autoškola usporaduváva školenia a výcvik priebežne počas roka v mestách: Veľký Meder a Šamorín. Neváhajte nás prosím kedykoľvek kontaktovať a radi poskytneme detailné informácie.

Autóiskolánk az egész év során Nagymegyeren es Somorja városában végez oktatást es képzést. Vegye fel velünk kérem  bármikor a kapcsolatot és szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőt a részletekről.

Zodpovedné a kontaktné osoby  pre jednotlivé pobočky / Kontaktszemélyek:


Pobočka Veľký Meder / Nagymegyeri fiók

Volať/ hívni : Nagy František: 0905 39 10 62


Pobočka Šamorín / Somorjai fiók

Volať/ hívni : Mgr. Nagy František ml..:  0905 99 23 58

Autoškola FN prevádzky / kirendeltségek

* Veľký Meder/Nagymegyer, Mostová / Széleshíd  u. 3978, 932 01

* Šamorín/Somorja, Hlavná ulica / Fő  utca 835/25, 931 01

0905 39 10 62 / 0905 99 23 58 

nagy.frantisekas@gmail.com


Radi by ste sa predbežne prihlásili do kurzu, máte nejakú otázku, či chcete dostávať priebežné informácie o našej ponuke a akciách? Kontaktujte nás a  dohodneme osobné stretnutie. Ďakujeme.

Szeretne jelentkezni valamelyik képzésünkre? Kérdést akarna feltenni, esetleg részletes ajánlatunk iránt testszik érdeklödni? Lépjen kapcsolatba velünk. és megszervezünk egy személyes találkozót. Köszönjük.


Povedali o nás / Rólunk mondták

Keszi Tünde

”Azt mondják megköszönni sosem késő, én ezúton szeretném Feri bá-nak megköszönni azt a sok türelmet amit egy éven keresztul (B,C,E kategória) tanusított felém 8 évvel ezelött, úgy gondolom,hogy jobb oktatót nem kívanhattam volna magamnak foleg a C és E kategoriánál. Most már 7 éve járom europát kamionnal és imádom a munkámat és minden jó tanács jól jött az évek során. KOSZONOM “

Veronika Csehová

”Nagyon szépen köszönöm František Nagy nak és Tibor Bölcskei nek a sok türelmet és kitartást a sok elméleti és vezetés orát. Egy nagy élmény volt az autósuliba járni és nagyon fog hányozni az összes emberke akikkel oda jártam.jo party volt. “

Ábrahám Tibor


”Köszönöm Feribá a sok segítséget! “